Ταυτότητα

Το περιοδικό ΑΙΧΜΗ είναι μια απόπειρα διαμόρφωσης και καταγραφής των σκέψεών μας ως αναρχικοί και επιδιώκει να γίνει κομμάτι της ευρύτερης προσπάθειας των αναρχικών για την ανάπτυξη των κοινωνικών αγώνων.
Επιδιώκουμε την ανάπτυξη θέσεων και τη διάχυσή τους στην κοινωνία, για ζητήματα που υπάρχουν ή προκύπτουν καθημερινά και αφορούν τη διάρθρωση του κράτους και της κυριαρχίας, τις κοινωνικές σχέσεις και τις προοπτικές δράσης ενάντια στην εξουσία και τους θεσμούς- μηχανισμούς που στηρίζουν την ύπαρξή της. Γιατί θεωρούμε ότι είναι αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού αγώνα η προσπάθεια κατανόησης της κοινωνικής πραγματικότητας αποφεύγοντας ιδεολογισμούς και δογματισμούς που τη διαστρεβλώνουν. Στο περιοδικό υπάρχουν κείμενα που συντάσσονται και διαμορφώνονται από την αναρχική ομάδα «Αιχμή κοινωνικής δράσης» αλλά και άλλα αναρχικά κείμενα ή μεταφράσεις με θέσεις που δεν υιοθετούμε στο σύνολό τους, αλλά θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον και αξίζει να παρουσιαστούν. Είναι αυτονόητο ότι το περιεχόμενο του περιοδικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα στην προώθηση των κοινωνικών αγώνων.