Να απαλλαγούμε απ’ ό,τι μας σκλαβώνει…

Η βασική επιδίωξη του κράτους και του κεφαλαίου είναι διαχρονικά σταθερή: Είναι η εξάπλωση και ισχυροποίηση της επιβολής τους πάνω στην κοινωνία. Η υφαρπαγή της ανθρώπινης ελευθερίας βέβαια δεν επιτυγχάνεται τόσο εύκολα είναι αναγκαία συνεχώς μια αναδιάρθρωση της εσωτερικής δομής των μηχανισμών της επιβεβλημένης κυριαρχίας ώστε να προβλέπεται και να αντιμετωπίζεται κάθε πιθανή δράση κοινωνικής χειραφέτησης. Το κράτος και το κεφάλαιο κινούνται μεθοδικά και προσεχτικά για την κατασκευή περισσότερο αποτελεσματικών μέσων καταστολής και ελέγχου. Η τεχνολογία και η επιστήμη είναι βασικοί σύμμαχοι των κυρίαρχων στην προσπάθειά τους αυτή και επενεργούν στη μορφή και λειτουργία των περισσότερων μηχανισμών κοινωνικής χειραφέτησης. Σήμερα το οπλοστάσιο της κυριαρχίας, γεμάτο με πλήθος νέων όπλων, στρέφεται ενάντια στον άνθρωπο και την κοινωνία, αξιοποιώντας την πείρα από λάθη του παρελθόντος.

Με κάμερες παρακολούθησης- παρακολουθήσεις τηλεφώνων, e-mail, internet- απαγωγές «υπόπτων τρομοκρατών»- μυστικές και φανερές φυλακές- τηλεοπτική αποχαύνωση- εξατομίκευση- παγκόσμιες και μόνιμες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης»- καλλιέργεια ξενοφοβίας, φοβίας τρομοκρατών και ανασφάλειας- αστυνομοκρατία- καταναλωτισμός- εντατικοποίηση του εργασιακού καταναγκασμού…

Επιτίθενται τόσο στο μυαλό όσο και στο σώμα. Τόσο στο άτομο, όσο και στις κοινωνικές ομάδες.

Επιδιώκουν την αδρανοποίηση κάθε αντανακλαστικής ή οργανωμένης κοινωνικής αντίστασης στις σύγχρονες συνθήκες σκλαβιάς.

Καλλιεργούν ψεύτικους φόβους και ελπίδες και κατασκευάζουν έντεχνα μια ψεύτικη πραγματικότητα.

Οι αναρχικοί είναι ένα μέρος της κοινωνίας που επιδιώκει μια αντι-ιεραρχική και αυτο-οργανωμένη αλλά συγκροτημένη και αποτελεσματική σύγκρουση της κοινωνίας με το κράτος και το κεφάλαιο με μοναδικό σκοπό της της οριστική καταστροφή τους. Η αποτελεσματικότητα της σύγκρουσης στηρίζεται στην πηγαία ανθρώπινη οργή ενάντια σε κάθε εξουσιαστική επιβολή, στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην αποφυγή κάθε έμμεσου ή άμεσου ελέγχου της κοινωνικής δράσης και οργάνωσης από τους εξουσιαστές ή συμμάχους τους.

Η σύγχρονη παγκόσμια αντιτρομοκρατική σταυροφορία, που είναι η αιχμή του δόρατος των κυριαρχικών σχεδιασμών, επιχειρεί να παρουσιάσει σαν τρομοκράτη και εγκληματία κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο ή ομάδα ανθρώπων που δεν υποτάσσονται στα καταστροφικά για την ανθρωπότητα σχέδιά τους. Για την προσπάθεια τους αυτή οι εξουσιαστές θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να δώσουν τέτοια χαρακτηριστικά στους κοινωνικούς αγώνες που θα τους κάνουν εύκολα καταστάλσιμους. Οι κοινωνικοί αγώνες θέλουν επιμονή υπομονή και συνεχή εκτίμηση των κοινωνικών συνθηκών και κρατικών σχεδιασμών.

Συλλογική Αυτο-οργάνωση των αγώνων μας, ανεπηρέαστα από την κρατική προπαγάνδα.

Οι βίαιες κοινωνικές εξεγέρσεις όπως αυτή της Γαλλίας γεμίζουν τις καρδιές μας.

Ούτε βήμα πίσω. Να οξύνουμε τους κοινωνικούς αγώνες

Τα κράτη είναι οι μόνοι τρομοκράτες

Αναρχική Ομάδα ΑΙΧΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ